Rehabilitační pomůcky pro Snoezelen

Rehabilitační pomůcky pro Snoezelen

Jsme nezisková organizace ISNA – MSE, jejíž koncept je využíván především při práci s dětmi s kombinovaným postižením, smyslovým postižením, poruchami chování, Downovým syndromem a jinými psychiatrickými diagnózami i s poruchami osobnosti se zaměřením na edukaci s důrazem na sebeobsluhu a rozvoj schopností.  Nově jsme pro „naše“ děti vybudovali terapeutickou fyzio místnost. Vybavení těchto prostor je pro organizaci velmi nákladné a naše finanční možnosti jsou omezené, protože nejsme jako organizace podporováni ani městem ani krajem. Byli bychom velmi vděčni za jakoukoli finanční podporu.
Jménem všech děti, kteří budou moci cvičit a zlepšovat se, mnohokrát děkujeme.
Za ISNA – MSE Kamila H.

Příběh je již zafinancován

Není skladem

X