Sportovně turistický kurz pro Adama

Sportovně turistický kurz pro Adama

Příběh je již zafinancován

Není skladem

Popis

Adam se díky svým rodičům neučil, nechodil do školy, zanedbával školní docházku, bylo mu vše jedno, neuměl se chovat ke starším, neuznával žádnou autoritu. V jeho necelých 15-ti letech spával často mimo domov, a to z důvodu, že ho rodiče vyhazovali. Pokud ho někdo ze známých či rodiny nenechal přespat u sebe, tak spal pod mostem, v opuštěném kravíně, kde byly krysy a jiná havěť. Otec požíval v nadměrné míře alkohol, matka neudržela korunu, často tak byl hladový a nejedl několik dnů, rodičům jeho situace byla jedno. Ani jeden z rodičů se k . Adamovi nechoval zodpovědně.

Adama si všimli známí, kteří se přistěhovali do jejich místa bydliště. V současné chvíli se ho ujali a vzali si ho k sobě, a to za podmínek, že dokončí základní vzdělání a vyučí se. Již se mu podařilo dokončit základní vzdělání a má vysvědčení v ruce, které předložil na učilišti, kam byl přijat. Známí také řeší jeho svěření do své péče, ale soudy mají na vše čas, a tak na nezl. není řádně hrazeno výživné. S nástupem na učiliště měli již spojené velké výdaje a již si nemohou dovolit ho poslat na sportovně – turistický kurz, což ej mrzí. Adama by chtěli zapojit do běžného života. Za dobu pobytu u nich se Adam dostal vývojově, psychicky i fyzicky na velmi dobro úroveň, dodržuje základní hygienická pravidla, pravidla slušného chování a nejsou s ním problémy, jak v době, když byl u rodičů.

Adam dostal novou šanci, které si váží, a zaslouží si zúčastnit se se svými novými spolužáky sportovně-turistického kurzu za 1.900,-  Kč.

X