Výtvarné potřeby pro Elišku

Výtvarné potřeby pro Elišku

Příběh je již zafinancován

Není skladem

Popis

Elišce je 14 let a chodí do sedmé třídy. Žije s maminkou a bratrem. Maminka je samoživitelkou a finanční situace rodiny je velice špatná. Eliška má ve škole slabý prospěch a je diagnostikována SPC. Pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu. Jedná se o velice tichou až zakřiknutou dívku. Stala se terčem kyberšiny a celou situaci musela řešit policie. Eliška je v citlivém věku a je zranitelná vůči chování spolužáků. Do kolektivu by se lépe začlenila, kdyby se mohla zúčastňovat společenských akcí třídy a měla lepší vybavení školními potřebami úměrné jejímu věku.

X