Sbírka pro Pavlíka

Sbírka pro Pavlíka

Příběh je již zafinancován

Není skladem

Popis

Jsme 3- členná rodina. Pavlík je náš jediný syn a potýká s vývojovou dysfázií a ADHD, kdy je narušen vývoj řeči a porozumění. Pavlík je citlivý a hodný kluk, miluje vláčky a dopravní značky. Bohužel po viróze došlo k regresi a Pavlík odmítá chodit do školky, ven na procházky, odmítá jakýkoliv styk s venkovním prostředím. Po beznadějných dnech jsme našli pomoc u paní Jurišové v Kouzelenu, která pro něj vytvořila program, aby se Pavlík vrátil zpět k normálu, přestal se bát a mohl se vrátit zpátky za kamarády do školky. Rádi bychom Vás požádali o příspěvek pro našeho Pavlíka. Od srdce děkujeme všem dárcům.

Vyjádření terapeutky Dagmar Jurišové z Kouzelenu:
Pavel bude absolvovat program Nejedlíci v intenzivní a on site verzi. Tzn. Nejméně 6 týdnů intenzivní práce na tom, aby se přestal bát jídla. Protože to má rodina velmi komplikované, jsme jim k dispozici v sobotu dopoledne, každý týden na intenzivní dvouhodinovce.
Pavel je v současné době limitován svým stresem. Nelze jej plnohodnotně zařadit do kolektivu. Vzhledem k jeho obtížím s přecitlivělostí na smyslové vjemy potřebuje komplexní přístup a intenzivní práci na poli zvědomení těla – zde použijeme neurovývojovou stimulaci, s její pomocí inhibujeme primární reflexy, které Pavel má a brání mu v dalším rozvoji. Zde jsme pod přímou supervizí autorky programu. Zařazujeme snoezelen aktivity ke zlepšení zpracování smyslových podnětů, které Pavla ve spoustě případů velmi dráždí, proto mívá obrannou reakci ve formě odmítání nejen jídla, ale i nových činností, prostor či osob.
Kromě práce s potravinami v bezpečném a hravém prostředí, používáme i relaxační činnosti zaměřené právě na uvědomění těla a vnímání procesů v něm. Nejen Pavel, ale i jeho maminka mají možnost relaxovat ve snoezelen místnosti. Snažíme se, aby jejich výlety k nám byly příjemné a nebylo to jenom o práci.

X