Příspěvek na jídlo pro rodinu D.

Příspěvek na jídlo pro rodinu D.

Příběh je již zafinancován

Není skladem

Popis

Rodina žije v pronajatém bytě, finanční příjem plyne z dávek státní sociální podpory a dávek hmotné nouze. Otec výživné hradí nepravidelně, většinou v menších splátkách, nebo vůbec nezaplatí. Matka si nemůže najít zaměstnání, protože zdravotní stav mladšího syna Jakuba 10 let, vyžaduje neustálou její přítomnost a péči. Více jak polovinu měsíčního příjmu dává za dietní stravu pro mladšího syna, další částku ve výši 10.000 Kč platí za nájem. Matce už nezbývá dostatek finančních prostředků k zajištění potřebného jídla pro oba syny, které by jim chtěla dopřát.
X