Neurosenzorické terapie pro Radimka

Neurosenzorické terapie pro Radimka

Příběh je již zafinancován

Není skladem

Popis

Těhotenství s Radimem bylo bezproblémové, stejně jako porod, ač nastal o 3 týdny dříve. Leč postupně se začalo projevovat synovo postižení. Nejvýrazněji v oblasti řeči.
Na doporučení PPP jsme podstoupili vyšetření SPC, kde byly zjištěny vývojové problémy s dysfagickými projevy – nejvýrazněji v motorických problémech ve výslovnosti, opožděné jemné i hrubé motoriky.
Radim se obtížně soustředí, což mělo za následek nejprve odklad školní docházky a následně i opakování prvního ročníku základní školy. Radimovy komunikační schopnosti jsou narušeny ve všech rovinách a zároveň se těžce adaptuje ve školním prostředí – svými projevy ve škole narušoval vyučování, při nepříjemných situacích utíkal ze třídy na toaletu, atypicky se projevoval hlasově.
Radim obecně vyžaduje stereotypy, pravidelnost, posloupnost,… začaly se objevovat projevy PAS – zvláštní chůze, chůze po špičkách, neobvyklé zvuky, grimasy, utváření rituálů, pohupování.
Je špatně vyšetřitelný pro těžkou vadu řeči – začal opakovat slova až po 5. roce věku – do současnosti špatně rozumí verbální komunikaci a i při vlastním projevu často nedokáže říct, to co má na mysli. Porozumění našemu světu není úplné a utíká tak často ke „svým“ tématům, kterým rozumí.
Aktuálně je primární těžká vývojová dysfázie, jedná se o těžké kombinované postižení, které omezuje možnost plné integrace do společnosti, je motoricky neobratný a potřebuje speciální přístup a doprovod.
Pro pozitivní posun Radim potřebuje intenzivní logopedickou péči a současně intenzivní rehabilitaci v oblasti vývojové dysfázie. Tato intenzivní péče však není pro mne jakožto samoživitelku dostupná a byla bych tedy vděčná za jakoukoli finanční podporu.
X