Neurosenzorická terapie pro Marušku

Neurosenzorická terapie pro Marušku

Příběh je již zafinancován

Není skladem

Popis

Maruška je šestnáctiletá slečna, která ráda poslouchá hudbu, pohádky a různé příběhy. Je šťastná, když čteme. Má starší sestru, se kterou se mají moc rády. Maruščina diagnóza je dětská mozková obrna, spastická diskinetická forma (vyznačuje se nepotlačitelnými mimovolními pohyby), kvadruparéza, čili částečné ochrnutí všech končetin, epilepsie. Epileptické záchvaty jsou kompenzovány léky, které Maruška užívá dlouhodobě. Je imobilní, používá speciální polohovací vozík. Nemluví, je potřeba ji krmit, sama se nenapije. Stravu přijímá lžičkou a nápoje z hrníčku.

Mája navštěvuje speciální základní školu, kde je moc spokojená. Má ráda společnost dětí. Do školy se vždy moc těší, má ráda také učitele, každá činnost ji baví.

S Maruškou navštěvujeme jednou týdně rehabilitační zařízení, kde se nám věnují hodinu a doma pak cvičíme sami každý den. Maruška je po operaci kyčle a také prodělala zápal plic. Proto se na fyzioterapii věnujeme hlavně protahování celého těla, cviky s prvky Bobath konceptu a nácviku správného dýchání apod. Každý rok absolvujeme lázeňský pobyt.

Rádi bychom Marušce umožnili individuální multisenzorickou terapii ve specializovaném pracovišti, avšak není hrazena pojišťovnou. Myslíme si, že by Marušce mohla pomoci nejen s rozvojem jejích pohybových schopností, zrakového vnímání, ale také s rozvojem její komunikace s okolím. Bohužel na ni však nemáme dostatek financí, proto jsme se rozhodli požádat o dar vás.

X