Letní příměstský tábor Pro Petrušku

Letní příměstský tábor Pro Petrušku

Příběh je již zafinancován

Není skladem

Popis

Petrušce je 8 a Romance 6 let, mají ještě staršího bratra. Všechny děti žijí ve společné domácnosti s oběma rodiči, rodiče mají nepříznivý zdravotní stav, který jim znemožňuje najít si dlouhodobější zaměstnání, rodina je dlouhodobě pouze na dávkách, což je patrné na nedostatečném materiálním i finančním zázemí. Petruška navštěvuje druhou třídu ZŠ, velice dobře prospívá, je komunikativní, šikovná, ráda maluje, tančí, je výtvarně i pohybově nadaná. Mladší Romanka je předškolák, rovněž ona je šikovná, samostatná, ráda se zapojuje do společných her. Obě děvčata se  opakovaně účastnily námi pořádaných volnočasových aktivit – výtvarných dílen, jednodenních výletů i víkendového pobytu, kde byly velice spokojené a opakovaně se dotazují, kdy zase někam pojedeme. Vzhledem k omezeným možnostem rodičů nemají děti v době prázdnin příliš možností, účast na příměstském táboře bude pro obě sestry velkým a pozitivním zážitkem. Úhrada je ve výši 450,- Kč za každou.
Budeme velice rádi za jakoukoliv finanční podporu.

X