8. Tábory pro Sebíka a Dominika

8. Tábory pro Sebíka a Dominika

Příběh je již zafinancován

Není skladem

Popis

Sebík, dětský domov, 9 let
Sebík nemá to štěstí trávit dětství ve své biologické rodině a žije v dětském domově. Snažíme se, aby ze všech dětí, které se do našeho zařízení dostanou, vyrostli slušní a pracovití lidé, kteří nebudou mít problém se začlenit do běžného života. Proto jsme rádi, když můžeme zajistit letní tábor dle výběru každého dítěte, které má možnost trávit svůj volný čas mezi ostatními vrstevníky mimo dětský domov. Částka na letní tábor činí 2 500 Kč.

Dominik, dětský domov, 6 let
Dominik z dětského domova bude mít v létě poprvé možnost prožít  zajímavé léto na dětském táboře. Dětem velmi prospívá, pokud mají tuto možnost a zapojí se mezi své vrstevníky z běžných rodin a prožijí hezké chvíle, na které mohou vzpomínat, naučí se novým věcem a smysluplně tráví svůj volný čas. Protože částka za tábory pro všechny děti z domova daleko převyšuje naše finanční možnosti, prosíme vás o pomoc.
Částka na letní tábor činí 2 500 Kč.

Děkujeme vám mnohokrát za příspěvky na letní tábory pro Dominika a Sebíka. Bez vás by to nešlo…

X