Tyflopomůcky pro Elišku

Tyflopomůcky pro Elišku

Aktuální částka500 Kč

Cílová částka3 500 Kč

Popis

Eliška navštěvuje praktickou školu v Kolíně a má mentální postižení, ke kterému se začala přidávat také zraková vada. Paní učitelka si všimla, že je Eliška častěji unavená a na lavici polehává. Po vyšetření u oftalmologa a speciálně pedagogickým centrem bylo Elišce doporučeno několik tyflopomůcek, se kterými se jí bude při výuce lépe pracovat, zároveň se také předejde tomu, aby si Eliška ničila záda. Škola a její rodiče žádají ve dvou žádostech o tytéž pomůcky. Jedny bude Eliška používat ve škole, druhé doma pro přípravu do školy. U žádosti od rodičů je přidán požadavek na hru Člověče, nezlob se v upravené formě pro zrakově postižené.

Vzhledem ke kombinaci postižení – mentální + zrakové – byly vybrány co nejjednodušší pomůcky, aby je Eliška byla schopna používat. Jsou to tedy např.: sklopná pracovní deska, pravítko, hmatová mapa a stojánková lupa s osvětlením.

X