Turistický pobyt pro Vendulu

Turistický pobyt pro Vendulu

Aktuální částka0 Kč

Cílová částka2 500 Kč

Popis

Vendula pochází ze sociálně slabého zázemí. Žije se svou matkou, samoživitelkou, v obecním bytě. Rodina se často potýká s nedostatkem financí na pokrytí běžných základních potřeb, jako je např. elektřina. Matka je velmi nemocná a již několik měsíců v pracovní neschopnosti, čekají ji ještě další lékařská vyšetření. Vzhledem k dlouhodobé neschopnosti jí hrozí i rozvázání pracovního poměru. V současné situaci je matka schopna Vendule zabezpečit jen zcela nezbytné základní potřeby. Venďa je velmi komunikativní, otevřená, vstřícná, živá a energická dívenka. Ráda tráví čas s kamarády. Ve škole se snaží, dosahuje průměrných výsledků, vše svou vlastní pílí a vůlí se učit.

„Vendula by se ráda zúčastnila turistického výcviku se svými spolužáky, což by určitě obohatilo její život o možnost navštívit nová krásná místa, na která by se jinak nedostala. Zároveň by se necítila vyčleněná z kolektivu díky její nepříznivé rodinné situaci, což by mělo pozitivní vliv i na její zdravý všestranný rozvoj a posílení jejího sebevědomí. Jsem přesvědčená, že v případě Venduly by finanční příspěvek šel opravdu na velmi dobrou věc.“ Koordinátorka ZŠ Plumlov

X