Pracovní sešity pro Kateřinu

Pracovní sešity pro Kateřinu

Aktuální částka0 Kč

Cílová částka600 Kč

Popis

Rodina má pět dětí, poslední dvě navštěvují základní školu. Další děti studují na střední a vysoké škole. I přesto, že oba rodiče pracují, je pro ně v aktuální situaci obtížné finančně zajistit potřeby všech dětí. Zajištěním školních pomůcek rodičům umožňujeme například zaplatit dětem sportovní kroužek nebo přípravu k přijímacím zkouškám. Spolupráce rodičů se školou i chování všech dětí jsou vzorné.

X