Pracovní sešity pro děti ze základních škol

Pracovní sešity pro děti ze základních škol

Aktuální částka500 Kč

Cílová částka2 000 Kč

Popis

S nadcházejícím novým školním rokem 2022-2023 přichází z řad koordinátorů Společně pro děti o.p.s. a jejího unikátního projektu Do škol požadavky na běžné školní pomůcky. Cílem projektu je zamezit sociálnímu vyloučení dětí ohrožených chudobou a podpořit jejich rozvoj. Do běžné výuky přichází do základních škol mnoho žáků nepřipravených a nevybavených základními psacími potřebami.

„Naši ZŠ navštěvuje část žáků ze sociálně slabých rodin a to způsobuje horší připravenost nejen psacími potřebami na výuku. I po oslovení rodin se situace moc nezlepšila.  Díky Vaší pomoci mohou v hodinách pracovat bez problémů všichni žáci a v hodinách panuje větší pohoda. Ještě jednou velký dík.“

Za ZŠ Brodek u Prostějova Mgr.Bc. Hana Šopíková, asistent pedagoga, sociální pedagog

X