Pěvecký kroužek pro Leničku

Pěvecký kroužek pro Leničku

Aktuální částka0 Kč

Cílová částka1 200 Kč

Popis

Lenička je žákyní s podpůrnými opatřeními. Má především obtíže v oblasti vyjadřování, oslabeny pamětní funkce a oslabený samostatný psychosociální úsudek. Lenička žije pouze s tatínkem a svojí sestrou. Otec je samoživitel a finančně není dcerám schopen zajistit zájmové kroužky. Lenička je prostřednictvím Odvahy darovat podporována ve zpěvu a výtvarném kroužku. Tyto volnočasové aktivity jsou pro dívku velice prospěšné. Zvyšují její sebedůvěru a poskytují ji pozitivní zpětnou vazbu.

Koordinátorka ZŠ Plumlov 

X