Neurosenzorická terapie pro Jiříka

Neurosenzorická terapie pro Jiříka

Aktuální částka700 Kč

Cílová částka1 035 Kč

Popis

Hned v úvodu bych ráda upozornila na to, že nejsem biologickou maminkou Jirky, ta by la zbavena rodičovské odpovědnosti a o Jirku v podstatě nikdy neprojevovala valný zájem, strávil tak podstatnou část dětství v ústavech, první roky v Dětském centru Čtyřlístek a následně v dětském domově rodinného typu v Řepišti, zde jsem se s Jirkou poprvé setkala také já.

Jirka je specifické dítě s širokou škálou trvalých diagnóz, na první pohled j zřejmý jeho abnormálně malý vzrůst, který je způsoben genetickou poruchou vzrůstu tzv. trpasličí syndrom. Vývojová porucha se projevuje také prostřednictvím Mikrocefalie – zakrnění růstu mozku a celé hlavy, což s sebou nese řadu závažných zejména genetických onemocnění. Mimo jiné má Jirka Melanocytový mervus v pravé části obličeje.  Mezi nejvážnější diagnózy, které Jirkovi znepříjemňují žití , se řadí Akutní nefrický syndrom – vážná porucha ledvin.

Jirka býval během pobytu v domově, kde jsem vykonávala funkci ředitelky a byla jsem současné Jirkovou kolizní opatrovnicí, vlivem hypertrofie často nemocný a hospitalizován. V tomto období jsem se mu hodně věnovala a během nemoci u něj seděla mnohdy i celé noci, čímž mezi námi vznikl osobní vztah a Jirka mě začal oslovovat „mami“.

Jirkův zdravotní stav, který vzrostl až na hranici středně těžké mentální retardace, potřebuje intenzivní rehabilitační práci, která ač děláme, co můžeme, je nad naše finanční možnosti – Jirka potřebuje fyzioterapeutickou péči i  intenzivní práci na jeho výchovných problémech.

X